Aktuality

MŠ Pionýrská

Do školičky na kole, koloběžce či pěšky ...

Do školičky na kole, koloběžce či pěšky ...

V naší školce je spousta kreativních učitelek, dětí a rodičů. Často se tedy stává, že přichází nové myšlenky a zkouší se nové věci. Některé mají natolik kladné ohlasy všech zúčastněných, že se z nic stává každoroční opakování a naše tradice.  Jedna z velmi povedených myšlenek, která v reakcích předčila naše očekávání byla výzva Pěšky, na koloběžce či na kole, na čerstvém vzduchu bude vesele. Tato výzva se poprvé zrealizovala v naší mateřské škole v červnu 2019. Jejím cílem bylo, zapojit co…


Usměvavé lyžování

Usměvavé lyžování

Dalším zimním sportem, který si u nás mohou děti vyzkoušet za normální pandemické situace je lyžování.  S nabídkou už několik let přichází lyžařská škola Usměvavé lyžování se svou jednatelkou Hanou Volkovou.  Lyžování probíhá v zimních měsících od ledna do března, dle aktuální sněhové nadílky a dle rozpisu lyžařské školy. Rodiče mohou své děti přihlásit během podzimních měsíců. V měsíci lednu po vánocích přichází informace o datu konání lyžařského výcviku. Výcvik se odehrává v průběhu jednoho týdne. Kdy…


Bruslení

Bruslení

Mezi naše priority patří všestranný rozvoj dětí. Proto využíváme nabídky různých sportovních klubů města Kopřivnice a nabízíme dětem možnost seznámit se s různými druhy sportů.  Proto jsme neváhali a předali rodičům s dětmi nabídku bruslařské školy na seznámení děti se zimním sportem bruslením.  Výcvik probíhal v zimních měsících, počet lekcí se měnil od možnosti volných termínů bruslařské školy, ceny za lekci i zájmu rodičů.  Na brusle jsme docházeli pravidelně jedenkrát týdně. Děti ráno přišli do…


Plavecká škola

Plavecká škola

V uplynulých letech jsme pravidelně využívali nabídky plavecké školy v Kopřivnici.  Děti dojížděli pravidelně jedenkrát týdně autobusem do areálu krytého bazénu města Kopřivnice. Doprovod vždy zajišťovala jedna až dvě paní učitelky ze školky, které se starali o bezpečnost dětí především v autobuse, v šatnách a při pohybu dětí mimo plavecký bazén. Případně podporovali svou osobní přítomností i děti v bazéně. Výcviku dětí se věnovali trenéři plavecké školy, kteří se u dětí snažili nejen o …


Interaktivní divadlo Zuzka s Adel

Interaktivní divadlo Zuzka s Adel

V předchozích letech jsme úzce spolupracovali s Mgr. Zuzanou Novotnou, která pro naší mateřskou školu, kromě jiných aktivit, zajišťovala interaktivní divadlo v anglickém jazyce. Spolu se Zuzkou za námi do školky přicházela také její kolegyně Bc. Adéla Veřmířovská a holčičky Suzie and Adel. Sama Zuzka o divadélku na svých stránkách www.zuzajda.cz napsala:  " Suzie and Adel jsou malé předškolačky, které také chodí do školky, ale bydlí v Londýně a mluví anglicky. Společně s nimi prožijeme jejich všední…


Hravá angličtina

Hravá angličtina

V naší mateřské škole seznamujeme děti s cizím jazykem již v předškolním věku. Využíváme k tomu formu kroužku angličtiny pro předškoláky a formu účasti dítěte na anglickém divadle. Nyní vám představíme anglický kroužek, který má u nás tradici tří let. Anglický kroužek fungoval pod záštitou jazykové školy GEE!SCHOOL od školního roku 2017/2018. V prvních dvou letech byl vedený Mgr. Miroslavem Přívětivým. Ve třetím roce jej vedla Mgr. Soňa Smoláková. Kroužek probíhal v prostorách jazykové školy. V…


OVOCE A ZELENINA, VITAMÍNY TO JE PRÍMA

OVOCE A ZELENINA, VITAMÍNY TO JE PRÍMA

Na podzim jsme si s dětmi povídali o významu ovoce a zeleniny, které v tomto ročním období bylo všude okolo nás. Zvolili jsme si téma "Vitamínky ze zahrádky". Děti siosvojovaly nejen názvy ovoce a zeleniny, pojmenovávaly kde a na čem rostou. Pomocí aktivizačních metod jsme se dětem snažily vysvětlit, že ovoce a zelenina jsou nejen dobré, ale také plné vitamínů, které naše tělo potřebuje. Nejvíce pozitivních ohlasů u dětí měla společná aktivita, kdy děti přinášely z domácího prostředí…