Plavecká škola

MŠ Pionýrská

V uplynulých letech jsme pravidelně využívali nabídky plavecké školy v Kopřivnici. 

Děti dojížděli pravidelně jedenkrát týdně autobusem do areálu krytého bazénu města Kopřivnice. Doprovod vždy zajišťovala jedna až dvě paní učitelky ze školky, které se starali o bezpečnost dětí především v autobuse, v šatnách a při pohybu dětí mimo plavecký bazén. Případně podporovali svou osobní přítomností i děti v bazéně.

Výcviku dětí se věnovali trenéři plavecké školy, kteří se u dětí snažili nejen o odbourání strachu z vody a získání pocitu jistoty a radosti při pobytu ve vodě. Ale také seznamovali děti se základy plaveckých stylů. Na konci plaveckého pobytu byly děti schopné přeplavat několikrát na délku plavecký bazén. Ať již s pomůckami či sami. A znali plavecký styl srdíčka.

Děti, rodiče i učitelé plavecké školy i mateřské školy hodnotili spolupráce vždy na výbornou. A my se těšíme, že se v dalších letech spolupráce opět obnoví.  


Galerie