Hravá angličtina

MŠ Pionýrská

V naší mateřské škole seznamujeme děti s cizím jazykem již v předškolním věku. Využíváme k tomu formu kroužku angličtiny pro předškoláky a formu účasti dítěte na anglickém divadle. Nyní vám představíme anglický kroužek, který má u nás tradici tří let.

Anglický kroužek fungoval pod záštitou jazykové školy GEE!SCHOOL od školního roku 2017/2018. V prvních dvou letech byl vedený Mgr. Miroslavem Přívětivým. Ve třetím roce jej vedla Mgr. Soňa Smoláková. Kroužek probíhal v prostorách jazykové školy. V letošním školním roce 2020/2021 kroužky nefungovaly s ohledem na pandemickou situaci v celé republice. V příštím školním roce chceme v myšlence přirozeného seznamování s cizím jazykem pokračovat. Přečtěte si, co o svém kroužku napsala paní Smoláková: 

Další jazyk je pro dítě stejně přirozený jako mateřský, neučí se nová slova a fráze vědomě. Dítě se učí mimochodem, soustředí se na hru, myslí na využití jazyka, ne na jazyk sám. Děti se seznámí s angličtinou při běžných denních činnostech, hrách, při zpěvu písní, u říkadel, pohybu, při výtvarných a pracovních aktivitách. Při rozvíjení slovní zásoby zapojíme co nejvíce smyslů a budeme uplatňovat názornost. Jako podporu mají děti jednoduchý pracovní sešit.


Galerie