INFORMACE

Plánované akce na rok 2021/2022

 

PROSINEC
6.12.2021 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - v MŠ "Čertí školka"
8.12.2021 třída Včelky - návštěva knihovny
15.12. – 16.12.2021 – VÁNOČNÍ JARMARK - v MŠ
17.12.2021 – SVÁTEČNÍ DEN

LEDEN
12.1.2021 9:00 – POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA – v MŠ – divadélko Koloběžka
Povídání s rodiči – Včelky, Berušky, Sluníčka

ÚNOR
25.2.2022 – SPORTOVNÍ KARNEVAL – v duchu olympijských her

BŘEZEN
17.3.2022 9:00 – – LÍNÁ VÍLA EVELÍNKA – v MŠ – divadélko Leonka
Tvořivé odpoledne pro tatínky

DUBEN
18.4.2022 – Dny otevřených dveří
27.4.2022 9:00 – NA TOM NAŠEM DVOŘE – v MŠ – divadélko Koloběžka
29.4.2022 8:30 - JAROŠŮV STATEK – program Zvířata na statku
Vanaivan . program nebojte se hmyzu

KVĚTEN
27.5.2022 8:45 – U MODRÉ TŮŇKY – zahrada MŠ – divadélko Leonka
Jarní brigáda na zahradě – natírání průlezek
ARD – VŠE PRO ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ
KVETINKOVÝ DEN PRO MAMINKY – zahrada

ČERVEN
Výlet Bartošovice – 1.,2. třída
Výlet Kotvice – 3. třída

Aktuality

Pedagogové

Lenka Šafářová

Lenka Šafářová

vedoucí učitelka - třída Berušek

Tel.: 737 230 787

Email: ms-zahumenni@koprskolky.cz

Renata Bortlová

Renata Bortlová

zástupce vedoucí - třída Berušek

Email: berusky@koprskolky.cz

Jana Polášková

Jana Polášková

učitelka - třída Sluníček

Email: slunicka1@koprskolky.cz

Kamila Kašpárková

Kamila Kašpárková

učitelka - třída Sluníček

Email: slunicka1@koprskolky.cz

Zlata Kasanová

Zlata Kasanová

učitelka - třída Včelek

Email: vcelky@koprskolky.cz

Klára Žabenská

Klára Žabenská

učitelka - třída Včelek

Email: vcelky@koprskolky.cz

Denisa Wadowská

Denisa Wadowská

asistent pedagoga

Pavlína Šmahlíková

Pavlína Šmahlíková

asistent pedagoga

Provozní zaměstnanciO nás

KDO JSME 

"S kamarády nám jde všechno lépe."

„Komunikace je podmínkou učení a spolupráce, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně patologických jevů a přispívá k realizaci dítěte.„

Komunikativní vědomosti, dovednosti a návyky, jak verbální i neverbální, jsou stavebním kamenem našeho vzdělávacího programu.

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Kopřivnice. Volný pobyt v blízké přírodě a její pozorování a poznávání je jeden z mnoha benefitů, který tato lokalita přináší.
Součástí je velká zahrada s názvem „Kamenný svět“, která poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové, námětové, pěstitelské i ekologické aktivity.
Ve školce jsou tři třídy- Sluníčka, Berušky a Včelky.
Jsme MŠ s profesionálním, kreativním  a velmi sehraným pracovním týmem včetně nepedagogických zaměstnanců. Naším zájmem je, aby Vaše děti prožily krásné a zajímavé dětství plné lásky a radosti společně s kamarády. Nabízíme Vám otevřenou komunikaci a partnerský přístup založený na důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat - vše pro Vaše děti.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

- Dostatek inspirativních podnětů ke hře a učení
- Respektování věku dítěte.
- Respektování dosaženého stupně vývoje.
- Respektování zájmu dítěte.
- Oceňování dítěte, pochvala, budování důvěry ve vlastní schopnosti.
- Opora o kladné rysy dítěte.
- Demokratický vztah učitele a dítěte a rodičů
- Příkladná spolupráce všech zaměstnanců MŠ.
- Neustálá vzdělávací činnost pedagogů.
- Spojení učení a výchovy se životem, přírodou, světem.

CO U NÁS NAJDETE

- Krásnou a rozlehlou zahradu s bohatým využitím
- Skutečně zdravé stravování - stříbrný certifikát "Skutečně zdravé školy"
- Třídu pro děti mladší 3 let
- Zajímavé školní projekty
- Zábavná odpoledne pro rodiče a děti převážně s využitím zahrady
- Pestrou a zajímavou každodenní nabídku aktivit
- Využíváme projektové učení, prožitkové učení, skupinovou práci, činnostní a kooperativní učení 
- Dbáme na dostatek pohybu každý den
- Propagujeme uspokojování spontánních aktivit, her  a dětských plánů na základě jejich zájmů
- Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním  a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje
- Logopedickou prevenci
- Nadstandardní nabídku "kroužky" - Malí malíři, Šikovné ruce, Malí plavci, Škola bruslení

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Vedoucí učitelka
Tel.: 737 230 781


Zástupce vedoucí
Tel.: 737 230 781

Adresa:
Záhumenní 1148
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde