INFORMACE

"Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole"

A je to tu znova!!! Tato akce měla minulý školní rok velký úspěch, a proto jsme si řekli, že i letos bychom mohli udělat něco pro zdraví Vašich dětí, ale především se podíleli na ochraně životního prostředí a měli čerstvý vzduch.

Tato akce začíná 6.9. v pondělí a bude trvat do 3.10.2021. 

Každý, kdo se bude účastnit této výzvy, dostane kartičku od paní učitelky, která mu na ni dá razítko vždy, když dorazí pěšky, na kole či na koloběžce. Na konci výzvy, čeká každého odměna.

Tak hurá do toho!!! Uvidíte, že se Vám to bude líbit!!! :) 

Aktuality

Pedagogové

Lenka Šafářová

Lenka Šafářová

vedoucí učitelka - třída Berušek

Tel.: 737 230 787

Email: ms-zahumenni@koprskolky.cz

Renata Bortlová

Renata Bortlová

zástupce vedoucí - třída Berušek

Email: berusky@koprskolky.cz

Jana Polášková

Jana Polášková

učitelka - třída Sluníček

Email: slunicka1@koprskolky.cz

Kamila Kašpárková

Kamila Kašpárková

učitelka - třída Sluníček

Email: slunicka1@koprskolky.cz

Zlata Kasanová

Zlata Kasanová

učitelka - třída Včelek

Email: vcelky@koprskolky.cz

Klára Žabenská

Klára Žabenská

učitelka - třída Včelek

Email: vcelky@koprskolky.cz

Denisa Wadowská

Denisa Wadowská

asistent pedagoga

Pavlína Šmahlíková

Pavlína Šmahlíková

asistent pedagoga

Provozní zaměstnanci

vedoucí stravování

Marcela ZátopkováO nás

KDO JSME 

"S kamarády nám jde všechno lépe."

„Komunikace je podmínkou učení a spolupráce, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně patologických jevů a přispívá k realizaci dítěte.„

Komunikativní vědomosti, dovednosti a návyky, jak verbální i neverbální, jsou stavebním kamenem našeho vzdělávacího programu.

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Kopřivnice. Volný pobyt v blízké přírodě a její pozorování a poznávání je jeden z mnoha benefitů, který tato lokalita přináší.
Součástí je velká zahrada s názvem „Kamenný svět“, která poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové, námětové, pěstitelské i ekologické aktivity.
Ve školce jsou tři třídy- Sluníčka, Berušky a Včelky.
Jsme MŠ s profesionálním, kreativním  a velmi sehraným pracovním týmem včetně nepedagogických zaměstnanců. Naším zájmem je, aby Vaše děti prožily krásné a zajímavé dětství plné lásky a radosti společně s kamarády. Nabízíme Vám otevřenou komunikaci a partnerský přístup založený na důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat - vše pro Vaše děti.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

- Dostatek inspirativních podnětů ke hře a učení
- Respektování věku dítěte.
- Respektování dosaženého stupně vývoje.
- Respektování zájmu dítěte.
- Oceňování dítěte, pochvala, budování důvěry ve vlastní schopnosti.
- Opora o kladné rysy dítěte.
- Demokratický vztah učitele a dítěte a rodičů
- Příkladná spolupráce všech zaměstnanců MŠ.
- Neustálá vzdělávací činnost pedagogů.
- Spojení učení a výchovy se životem, přírodou, světem.

CO U NÁS NAJDETE

- Krásnou a rozlehlou zahradu s bohatým využitím
- Skutečně zdravé stravování - stříbrný certifikát "Skutečně zdravé školy"
- Třídu pro děti mladší 3 let
- Zajímavé školní projekty
- Zábavná odpoledne pro rodiče a děti převážně s využitím zahrady
- Pestrou a zajímavou každodenní nabídku aktivit
- Využíváme projektové učení, prožitkové učení, skupinovou práci, činnostní a kooperativní učení 
- Dbáme na dostatek pohybu každý den
- Propagujeme uspokojování spontánních aktivit, her  a dětských plánů na základě jejich zájmů
- Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním  a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje
- Logopedickou prevenci
- Nadstandardní nabídku "kroužky" - Malí malíři, Šikovné ruce, Malí plavci, Škola bruslení

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Vedoucí učitelka
Tel.: 737 230 781


Zástupce vedoucí
Tel.: 737 230 781

Adresa:
Záhumenní 1148
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde