Vnitřní řád Školní jídelny

MŠ Záhumenní

Vnitřní řád ŠJ můžete přečíst

ZDE.