Skutečně zdravá škola

MŠ Záhumenní

https://www.skutecnezdravaskola.cz

Zdravá MŠ

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé apřipravené z kvalitních čerstvých surovin, učí je chápat co je opravdovéjídlo. Školy pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlopochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Děti si odnášejí základy zdravýchstravovacích návyků. Proč jsme se zapojili?A proč nezačít v tom nejútlejším věku s dětmi od 3 let, kdy se rozvíjí celáosobnost s dovednostmi, návyky i postoji k dnešnímu světu. A stačí takmálo, čím může škola přispět. V tomto…