Digitalizujeme školu

MŠ Záhumenní

                                      

 

Mateřské školy Kopřivnice obdržely dotaci ze státního rozpočtu v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy.

Obdržely tak  finanční prostředky současně na dva účely:

a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti

 

-