TELEFON PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: 737 230 787

Ředitelka
Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,
ul. Krátká 1105, Kopřivnice
stanovÍ
místo, termín a dobu pro podání  
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
 pro školní rok 2024/2025
 

Místo pro podání žádosti:
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Termín a doba podání žádostí:
6. května 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin
Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:
území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

vyjma ulic 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2024 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání).

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

 

Všechny informace a dokumenty ohledně zápisu do MŠ si můžete stáhnout zde:

 

AKCE

DUBEN

8.4.2024 Den otevřených dveří
23.4.2024 PUTOVÁNÍ KAPKY VODY – divadlo v KD Kopřivnice – 1.,3. třída
22.4.2024 Vanaivan – VODA – 3. třída
25.4.2024 Vanaivan - VODA - 2. třída

KVĚTEN

6.5.2024 - zápis do MŠ
17.5.2024 ARD - ROZTANČENÁ ŠKOLKA - pro maminky – na zahradě MŠ
30.5.2024 ARD organizace HRAJEME SI A POMÁHÁME – pomoc útulku pro pejsky ve Vlčovicích

ČERVEN
4.6.2024 LOUPEŽNÍK A SLUNEČNICE – divadlo na zahradě – 9:00
5.6. (6.6.)2024 výlet DINOPARK – 2.,3. třída                         

Aktuality

Pedagogové

Lenka Šafářová

Lenka Šafářová

zástupce ředitelky, učitelka - třída Sluníček

Tel.: 737 230 787

Email: ms-zahumenni@koprskolky.cz

Renata Bortlová

Renata Bortlová

zástupce , učitelka - třída Sluníček

Email: slunicka1@koprskolky.cz

Martina Kotonská

Martina Kotonská

učitelka - třída Včelek

Kamila Kašpárková

Kamila Kašpárková

učitelka - třída Včelek

Email: vcelky@koprskolky.cz

Lenka Krestová

Lenka Krestová

učitelka - třída Berušek

Klára Žabenská

Klára Žabenská

učitelka - třída Berušek

Email: berusky@koprskolky.cz

Hedvika Kontoršikov

Hedvika Kontoršikov

asistent pedagoga

Pavlína Šmahlíková

Pavlína Šmahlíková

asistent pedagoga

Provozní zaměstnanciO nás

KDO JSME 

"S kamarády nám jde všechno lépe."

„Komunikace je podmínkou učení a spolupráce, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně patologických jevů a přispívá k realizaci dítěte.„

Komunikativní vědomosti, dovednosti a návyky, jak verbální i neverbální, jsou stavebním kamenem našeho vzdělávacího programu.

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Kopřivnice. Volný pobyt v blízké přírodě a její pozorování a poznávání je jeden z mnoha benefitů, který tato lokalita přináší.
Součástí je velká zahrada s názvem „Kamenný svět“, která poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové, námětové, pěstitelské i ekologické aktivity.
Ve školce jsou tři třídy- Sluníčka, Berušky a Včelky.
Jsme MŠ s profesionálním, kreativním  a velmi sehraným pracovním týmem včetně nepedagogických zaměstnanců. Naším zájmem je, aby Vaše děti prožily krásné a zajímavé dětství plné lásky a radosti společně s kamarády. Nabízíme Vám otevřenou komunikaci a partnerský přístup založený na důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat - vše pro Vaše děti.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

- Dostatek inspirativních podnětů ke hře a učení
- Respektování věku dítěte.
- Respektování dosaženého stupně vývoje.
- Respektování zájmu dítěte.
- Oceňování dítěte, pochvala, budování důvěry ve vlastní schopnosti.
- Opora o kladné rysy dítěte.
- Demokratický vztah učitele a dítěte a rodičů
- Příkladná spolupráce všech zaměstnanců MŠ.
- Neustálá vzdělávací činnost pedagogů.
- Spojení učení a výchovy se životem, přírodou, světem.

CO U NÁS NAJDETE

- Krásnou a rozlehlou zahradu s bohatým využitím
- Skutečně zdravé stravování - stříbrný certifikát "Skutečně zdravé školy"
- Zajímavé školní projekty
- Zábavná odpoledne pro rodiče a děti převážně s využitím zahrady
- Pestrou a zajímavou každodenní nabídku aktivit
- Využíváme projektové učení, prožitkové učení, skupinovou práci, činnostní a kooperativní učení 
- Dbáme na dostatek pohybu každý den
- Propagujeme uspokojování spontánních aktivit, her  a dětských plánů na základě jejich zájmů
- Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním  a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje
- Logopedickou prevenci
- Nadstandardní nabídku -  Malí plavci, Škola bruslení

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Zástupce ředitelky:

Lenka Šafářová
Tel.: 737 230 787


Zástupce vedoucí
Tel.: 737 230 787

Adresa:
Záhumenní 1148
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde