NABÍDKA CELOROČNÍCH AKTIVIT A AKCÍ

BŘEZEN
29.3.2023 - VELIKONOČNÍ VAJÍČKA - Muzeum Příbor - Berušky
Tvořivé odpoledne 

DUBEN
12.4.2023 - MUZIKOHRÁTKY - Sluníčka, Berušky, Včelky
18.4.2023 - VANAIVAN - ke dni Země
21.4.2023 - VANAIVAN - ke dni Země
Dny otevřených dveří
Velikonoční tvoření s dětmi s DDM Kopřivnice
Velikonoční výstava

KVĚTEN
11.5.2023 - ARD - ke dni Matek

ČERVEN
Výlet Kotvice - Berušky, Včelky
2.6.2023 - BROUČCI - divadlo na zahradě - divadélko Leonka

Aktuality

Pedagogové

Lenka Šafářová

Lenka Šafářová

zástupce ředitelky, učitelka -třída Včelek

Tel.: 737 230 787

Email: ms-zahumenni@koprskolky.cz

Renata Bortlová

Renata Bortlová

zástupce , učitelka - třída Včelek

Email: vcelky@koprskolky.cz

Jana Polášková

Jana Polášková

učitelka - třída Berušek

Email: berusky@koprskolky.cz

Kamila Kašpárková

Kamila Kašpárková

učitelka - třída Berušek

Email: berusky@koprskolky.cz

Bc. Martina Suchoňová

Bc. Martina Suchoňová

učitelka - třída Sluníček

Email: slunicka1@koprskolky.cz

Klára Žabenská

Klára Žabenská

učitelka - třída Sluníček

Email: slunicka1@koprskolky.cz

Pavlína Šmahlíková

Pavlína Šmahlíková

asistent pedagoga

Provozní zaměstnanciO nás

KDO JSME 

"S kamarády nám jde všechno lépe."

„Komunikace je podmínkou učení a spolupráce, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně patologických jevů a přispívá k realizaci dítěte.„

Komunikativní vědomosti, dovednosti a návyky, jak verbální i neverbální, jsou stavebním kamenem našeho vzdělávacího programu.

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Kopřivnice. Volný pobyt v blízké přírodě a její pozorování a poznávání je jeden z mnoha benefitů, který tato lokalita přináší.
Součástí je velká zahrada s názvem „Kamenný svět“, která poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové, námětové, pěstitelské i ekologické aktivity.
Ve školce jsou tři třídy- Sluníčka, Berušky a Včelky.
Jsme MŠ s profesionálním, kreativním  a velmi sehraným pracovním týmem včetně nepedagogických zaměstnanců. Naším zájmem je, aby Vaše děti prožily krásné a zajímavé dětství plné lásky a radosti společně s kamarády. Nabízíme Vám otevřenou komunikaci a partnerský přístup založený na důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat - vše pro Vaše děti.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

- Dostatek inspirativních podnětů ke hře a učení
- Respektování věku dítěte.
- Respektování dosaženého stupně vývoje.
- Respektování zájmu dítěte.
- Oceňování dítěte, pochvala, budování důvěry ve vlastní schopnosti.
- Opora o kladné rysy dítěte.
- Demokratický vztah učitele a dítěte a rodičů
- Příkladná spolupráce všech zaměstnanců MŠ.
- Neustálá vzdělávací činnost pedagogů.
- Spojení učení a výchovy se životem, přírodou, světem.

CO U NÁS NAJDETE

- Krásnou a rozlehlou zahradu s bohatým využitím
- Skutečně zdravé stravování - stříbrný certifikát "Skutečně zdravé školy"
- Zajímavé školní projekty
- Zábavná odpoledne pro rodiče a děti převážně s využitím zahrady
- Pestrou a zajímavou každodenní nabídku aktivit
- Využíváme projektové učení, prožitkové učení, skupinovou práci, činnostní a kooperativní učení 
- Dbáme na dostatek pohybu každý den
- Propagujeme uspokojování spontánních aktivit, her  a dětských plánů na základě jejich zájmů
- Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním  a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje
- Logopedickou prevenci
- Nadstandardní nabídku -  Malí plavci, Škola bruslení

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Zástupce ředitelky:

Lenka Šafářová
Tel.: 737 230 787


Zástupce vedoucí
Tel.: 737 230 787

Adresa:
Záhumenní 1148
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde