Úřední deska

Otevírací doba zahrad

Milí rodiče, zde vám uvádíme přehlednou tabulku, kdy je která MŠ otevřená. 


Otevření MŠ od 10. 5. 2021

Otevření MŠ od 10. 5. 2021 


Inspekční zprávy

Zde si můžete stáhnout inspekční zprávy ve formátu PDF kliknutím na obrázek.Inspekční zpráva 2008Inspekční zpráva 2012Inspekční zpráva 2018


Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Zde si můžete stáhnout přehledy a opatření ve formátu PDF kliknutím na obrázek.PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ antigenního testování ve školách: 1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ: Testování - leták:  MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZMT:    


Zápisy do MŠ

Zápis do mateřské školy je stanoven v termínu od 3. 5. 2021 do 12. 5. 2021.   Zde si můžete stáhnout formuláře ve formátu PDF kliknutím na obrázek.Informace pro rodiče.  Kritéria přijetí.  Stanovení podmínek zápisu   Potvrzení lékaře.  Poučení žadatele.  Zápisní list   Žádost o přijetí   


Naše vize a priority

Mateřské školy Kopřivnice radostné a vstřícné prostředí pro všechny. Vize organizace Mateřské školy Kopřivnice p.o. na období let 2020-2025   Hodnoty organizace ·      Vztahy                   ·      Svoboda ·      Profesionalita   Mateřské školy Kopřivnice kladou důraz na vytváření kvalitních vztahů založených na spolupráci, loajalitě a důvěře mezi všemi dětmi, rodiči i zaměstnanci organizace. Zachováme principy svobody. Naší hodnotou je profesionální přístup a zdravé prostředí pro rozvoj dětí.   Hlavní oblasti ·     …


GDPR

Informace školy o zpracování osobních údajů Na základě ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované také jako nařízení ,,GDPR“, dále ,,nařízení“), a dalších právních předpisů obsahujících pravidla pro nakládání s osobními údaji podává mateřská škola tuto informaci. …


Školní řád

Školní řád upravuje a blíže specifikuje podmínky, za nichž se uskutečňuje předškolní vzdělávání a vymezuje práva a povinnosti fyzických i právnických osob (dětí, rodičů, zaměstnanců školy). Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a jeho rozvoj. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Pokyny, uvedené ve Školním řádu, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném i …


Pokud máte dotaz na speciálního pedagoga, zde napište svůj dotaz.

Kontaktní informace

Mgr. Alena Pokorná

Speciání pedagogMgr. Alena Pokorná
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
Kopřivnice, 742 21

Telefon 730 543 671