Naše vize a priority

Mateřské školy Kopřivnice radostné a vstřícné prostředí pro všechny.

Vize organizace Mateřské školy Kopřivnice p.o. na období let 2020-2025

 

Hodnoty organizace

·      Vztahy                  

·      Svoboda

·      Profesionalita

 

Mateřské školy Kopřivnice kladou důraz na vytváření kvalitních vztahů založených na spolupráci, loajalitě a důvěře mezi všemi dětmi, rodiči i zaměstnanci organizace. Zachováme principy svobody. Naší hodnotou je profesionální přístup a zdravé prostředí pro rozvoj dětí.

 

Hlavní oblasti

·      Kolegiální podpora

·      Osobnostně sociální rozvoj

·      Vstřícné prostředí pro všechny

·      Spolupráce

 

Filosofie mateřské školy

Nabízet dětem rozmanitý program činností, aby každé dítě mohlo najít uspokojení dle vlastní potřeby. Rozvíjet individualitu dítěte, talent, tvořivost, samostatnost, nadání, pěstovat dětská přátelství, porozumění a cit pro druhé, rozvíjet schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést odpovědnost. Být dětem i zákonným zástupcům dobrým partnerem a společně vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí. 

Naší společnou snahou je, aby se děti v MŠ cítily co nejlépe, a do školky chodily s chutí a s radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v MŠ stráví, byl časem, který v jejich životech zanechá nesmazatelné pozitivní stopy.


Pokud máte dotaz na speciálního pedagoga, zde napište svůj dotaz.

Kontaktní informace

Mgr. Alena Pokorná

Speciání pedagogMgr. Alena Pokorná
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
Kopřivnice, 742 21

Telefon 730 543 671