Aktuality

MŠ I. Šustaly

Vanaivan - stromy

Vanaivan - stromy

Program naší mateřské školy je zaměřen na poznávání přírody. V rámci tohoto programu úzce spolupracujeme se skautským centrem v Kopřivnici - Vanaivan.  Téma o přírodě je pro děti velmi zajímavé a proniká do všech složek předškolní výchovy. Děti tak získávají nejen spoustu nových poznatků a dovedností, učí se propojovat informace a pracovat s nimi, ale současně si osvojují kladný vztah k živé a neživé přírodě a rozvíjí se u nich pocit sounáležitosti s přírodou. Během  vycházky do…


Lesní království s Hájenkou v MŠ

Lesní království s Hájenkou v MŠ

Dalším z témat ekologických programů bylo "Lesní království".  Ve třídě jsme si rozložili mech, trávu, kůru, různé větvičky, šišky apod. Děti nejprve vše pojmenovaly, poté jsme společně rozlišovali barvy, tvary, velikost, strukturu povrchu. Děti velmi bavila hra na slepé skřítky. Některým dětem - skřítkům jsme zavázali oči šátkem, ostatní skřítci jim dali do ruky některou přírodninu a slepí skřítci měli 2 úkoly:1) říct, co drží v ruce (šišku, větvičku, kůru, list...);2) zkusit slovně popsat strukturu povrchu (je…


Projektový den v MŠ - Pravidla nejsou povidla

Projektový den v MŠ - Pravidla nejsou povidla

Záměrem tohoto projektu je motivovat děti, aby se snažily přemýšlet, jak žít v mateřské škole, aby byli všichni spokojeni a bylo jim spolu dobře. Vytvoříme si společně základní pravidla, časem budeme pravidla doplňovat a přidávat, jak to bude vyžadovat situace v konkrétní třídě. Spolu s pravidly budeme vyvozovat základní návyky slušného chování jako umět o něco požádat, poděkovat, apod. A samozřejmě si doplníme vědomosti o tom, jak zacházet s jednotlivými hračkami i na zahradě (houpačky, kolotoče). Dalším…