Týdenní třídní program: Mikulášek zvoní cinká, …

MŠ I. Šustaly

Příchod Mikuláše, anděla a čerta – svátek, který téměř všechny děti očekávají nejen s radostí, ale i s obavami. „Existuje opravdu čert?“ „Opravdu čert odnáší zlobivé děti do pekla?“ „Je čert opravdu tak zlý, jak se o něm povídá?“ Hlavním cílem tohoto tematického plánu bylo ukázat a představit dětem čerta jako rošťáka, který je jim v mnohém podobný a zároveň děti zbavit strachu a obav (nebo je alespoň zmírnit) prostřednictvím her, aktivit a činností, které budou dětem příjemné.

Než k nám do školky přišel Mikuláš se svými pomocníky, hráli jsme si celý týden na to, jaké to asi je v nebi, pekle. Děti v rámci denního tématu chodily v převlecích jak za anděly, tak i za čerty. Hledali jsme ztraceného andílka, kterého jsme díky kouzelnému zvonečku vždy našli, vykonávali jsme čertovské zkoušky (skákání v pytli, čertí blekotání, hod bramborem do kotle, …) a nezapomněli jsme se taky naučit básničku i písničku pro Mikuláše.


Galerie