Telefon pro omlouvání dětí:734 261 946

 

Přejeme všem dětem a rodičům krásné prožití prázdnin a dovolené.

Kolektiv MŠ Česká

 

 

 


 

 

 

Aktuality

Pedagogové

Hana Maková

Hana Maková

zástupce ředitelky, učitelka třídy Námořníci

Tel.: 734 694 369

Email: ms-ceska@koprskolky.cz

Markéta Bittnerová

Markéta Bittnerová

učitelka třídy Žabičky, zástupce

Jana Holubová

Jana Holubová

učitelka třídy Kapičky

Mgr. Karolína Vaňková

Mgr. Karolína Vaňková

učitelka třídy Námořníci

Mgr. Monika Beierová

Mgr. Monika Beierová

učitelka - třída Kapičky

Bc. Jana Danihelová

Bc. Jana Danihelová

učitelka třídy Žabičky

Iveta Pargačová

Iveta Pargačová

asistent pedagoga ve třídě Námořníci

Kateřina Gotthardová

Kateřina Gotthardová

asistent pedagoga ve třídě Žabičky

Provozní zaměstnanci

vedoucí stravování

Terézie Mikušová

uklízečka

Pavla ThomkováO nás

Kdo jsme:

 • Naše Mateřská škola na ulici Česká je trojtřídní. Je postavena v klidném a pěkném prostředí mezi sídlištěm. Naše poloha umožňuje bezpečné vycházky dětí do okolí MŠ i do blízké přírody.
 • Součástí naší MŠ je velká oplocená zahrada – Vodní svět. Všechny prvky na školní zahradě jsou motivovány životem u vody, na vodě a kolem vody, životem u moře, na moři i na pobřeží. Zahrada nabízí brouzdaliště u velryby, sprchy, spoustu zákoutí, stínu od vzrostlých stromů, vrbové chýše, pískoviště, průlezky s klouzačkou, vahadlové a pružinové houpačky, houpací sítě, ohniště.

Co je pro nás důležité:

 • Umožnit dítěti přirozeně rozvíjet svou osobnost v kolektivu vrstevníků
 • Rozvíjet dítě ve všech oblastech potřebných pro úspěšný start ve škole
 • Podněcovat jeho silné stránky a podporovat stránky slabé rovnoměrně a přirozeně, a to tak, aby se dítě v mateřské škole cítilo šťastně a spokojeně.
 • Získávat zájem o technické dovednosti při pokusech, pracovních činnostech
 • Spolupráce s rodiči
 • Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů. Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené  a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti

Co u nás najdete:

 • Podporujeme rozvoj pohybových dovedností v jakékoliv podobě a pobyt na čerstvém vzduchu a rozmanité přírodě – pobyt na školní zahradě vycházky do nedalekého okolí – do lesa, ke kapličce, do Štramberku, do Příboru, předplavecký výcvik, bruslení, lyžování. Chodíme pravidelně cvičit do tělocvičny nebo na školní hřiště ZŠ 17.listopadu
 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k životnímu prostředí – návštěvy lesa za zvířátky a pozorováním v každém ročním
 • Zlepšujeme kvalitu školního stravování. Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola a obohacujeme školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku.
 • Děti se mohou zapojit do projektu Technických školek – práce s balsou a jednoduchým pracovním nářadím, Veselého šití – rozvoj manuální zručnosti při práci na šicím stroji, nebo do Výtvarného kroužku
 • Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí a předmatematické a předčtenářské gramotnosti.
 • Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanost formou individuálních rozhovorů, schůzek a akcí, které pro ně pořádáme. Přijímáme jejich názory a nápady. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Několikrát za rok pořádáme akce pro rodiče a děti, které jsou velmi oblíbené – dílničky, otevírání zahrady, Broučkování, vánoční besídky, Svátek matek, táborák  na ukončení školního roku apod
 • Aby u nás byly Vaše děti maximálně šťastné a spokojené, propojujeme veškerou naši snahu s klidnou a pohodovou atmosférou v MŠ. A na tom se podílí všechny učitelky i provozní zaměstnanci.

 

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Zástupce ředitelky:

Hana Maková
Tel.: 736 503 180

Adresa:
Česká 549
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde