Informace

 

Akce do  konce školního roku

čtv.26.5. - Akademie ZŠ E.Zátopka - 2. a 3.tř.

po 30.5. - Slon Bimbo - pohádka v MŠ

1.6. Den dětí v MŠ

čtvrtek 9.6. - focení na konec školního roku

čtv. 26.6.. - ukončení školního roku pro předškoláky + spaní v MŠ

út. 28.6.  - táborák na ukončení školního roku pro všechny děti

· 

 

Aktuality

Pedagogové

Hana Maková

Hana Maková

zástupce ředitelky, vedoucí učitelka

Tel.: 734 694 369

Email: ms-ceska@koprskolky.cz

Lucie Forchová

Lucie Forchová

zástupce vedoucí, učitelka 2.třída

Email: 2.trida@koprskolky.cz

Eva Řeháková

Eva Řeháková

učitelka 1.třída

Email: 1.trida@koprskolky.cz

Jana Holubová

Jana Holubová

učitelka 3.třída

Email: 3.trida@koprskolky.cz

Markéta Bittnerová

Markéta Bittnerová

učitelka 2.třída

Email: 2.trida@koprskolky.cz

Provozní zaměstnanci

vedoucí stravování

Terézie Mikušová

uklízečka

Pavla ThomkováO nás

Kdo jsme:

 • Naše Mateřská škola na ulici Česká je trojtřídní. Je postavena v klidném a pěkném prostředí mezi sídlištěm. Naše poloha umožňuje bezpečné vycházky dětí do okolí MŠ i do blízké přírody.
 • Součástí naší MŠ je velká oplocená zahrada – Vodní svět. Všechny prvky na školní zahradě jsou motivovány životem u vody, na vodě a kolem vody, životem u moře, na moři i na pobřeží. Zahrada nabízí brouzdaliště u velryby, sprchy, spoustu zákoutí, stínu od vzrostlých stromů, vrbové chýše, pískoviště, průlezky s klouzačkou, vahadlové a pružinové houpačky, houpací sítě, ohniště.

Co je pro nás důležité:

 • Umožnit dítěti přirozeně rozvíjet svou osobnost v kolektivu vrstevníků
 • Rozvíjet dítě ve všech oblastech potřebných pro úspěšný start ve škole
 • Podněcovat jeho silné stránky a podporovat stránky slabé rovnoměrně a přirozeně, a to tak, aby se dítě v mateřské škole cítilo šťastně a spokojeně.
 • Získávat zájem o technické dovednosti při pokusech, pracovních činnostech
 • Spolupráce s rodiči
 • Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů. Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené  a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti

Co u nás najdete:

 • Podporujeme rozvoj pohybových dovedností v jakékoliv podobě a pobyt na čerstvém vzduchu a rozmanité přírodě – pobyt na školní zahradě vycházky do nedalekého okolí – do lesa, ke kapličce, do Štramberku, do Příboru, předplavecký výcvik, bruslení, lyžování. Chodíme pravidelně cvičit do tělocvičny nebo na školní hřiště ZŠ 17.listopadu
 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k životnímu prostředí – návštěvy lesa za zvířátky a pozorováním v každém ročním
 • Zlepšujeme kvalitu školního stravování. Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola a obohacujeme školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku.
 • Děti se mohou zapojit do projektu Technických školek – práce s balsou a jednoduchým pracovním nářadím, Veselého šití – rozvoj manuální zručnosti při práci na šicím stroji, nebo do Výtvarného kroužku
 • Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí a předmatematické a předčtenářské gramotnosti.
 • Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanost formou individuálních rozhovorů, schůzek a akcí, které pro ně pořádáme. Přijímáme jejich názory a nápady. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Několikrát za rok pořádáme akce pro rodiče a děti, které jsou velmi oblíbené – dílničky, otevírání zahrady, Broučkování, vánoční besídky, Svátek matek, táborák  na ukončení školního roku apod
 • Aby u nás byly Vaše děti maximálně šťastné a spokojené, propojujeme veškerou naši snahu s klidnou a pohodovou atmosférou v MŠ. A na tom se podílí všechny učitelky i provozní zaměstnanci.

 

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Vedoucí učitelka
Tel.: 736 503 180


Zástupce vedoucí
Tel.: 

Adresa:
Česká 549
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde