Zápisy do MŠ

Ředitelka

Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,

ul. Krátká 1105, Kopřivnice

stanovÍ

místo, termín a dobu pro podání  

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 pro školní rok 2024/2025

 

Místo pro podání žádosti:

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Termín a doba podání žádostí:

6. května 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin

Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:

území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

vyjma ulic 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2024 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání).

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

Místo pro podání žádostí:   

Mateřská škola

(MŠ) ul. Krátká 1105, Kopřivnice

 MŠ ul. Česká č. 549, Kopřivnice

 MŠ ul. Francouzská č. 1180, Kopřivnice

MŠ ul. I. Šustaly č. 1120, Kopřivnice

 

 MŠ ul. Pionýrská č. 727, Kopřivnice

Vzhledem k probíhající rekonstrukci MŠ Pionýrská bude zápis do této MŠ probíhat v ředitelně MŠ Krátká.

 

MŠ ul. Záhumenní č. 1148, Kopřivnice

MŠ ul. Z. Buriana č. 967, Kopřivnice

MŠ Kopřivnice, Lubina č. 199

 MŠ Kopřivnice, Mniší č. 132

 

V našich mateřských školách je pro děti připraven bohatý celoroční program, zaměřený na celkový rozvoj dítěte, na podporu jeho individuality i talentu.

Velká péče je věnována rozvoji vzájemných dobrých vztahů mezi dětmi i přípravě na školu.

S aktivitami mateřských škol se můžete seznámit na webových stránkách školy:

www.koprskolky.cz

 

Můžete si mateřskou školu prohlédnout, seznámit se s prostředím, i s učitelkami, které o děti pečují.

Při přijímání dětí nehraje roli pořadí přijaté žádosti, postupuje se výhradně dle kritérií k přijímání dětí.

 

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

 

Všechny informace a dokumenty ohledně zápisu do MŠ si můžete stáhnout zde:

 

Prázdninový provoz 2024