Ředitelka
Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,
ul. Krátká 1105, Kopřivnice
stanovÍ
místo, termín a dobu pro podání  
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
 pro školní rok 2024/2025
 
Místo pro podání žádosti:
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Termín a doba podání žádostí:
6. května 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin
Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:
území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice
vyjma ulic 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2024 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání).

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

 

Všechny informace a dokumenty ohledně zápisu do MŠ si můžete stáhnout zde:

 

AKCE ŠKOLKY:

(průběžně dopisujeme)

DUBEN:

17. 4. - Návštěva ZUŠ Kopřivnice - Kamínci a Kapičky

KVĚTEN:

10. 5. v 8:00 hod. - Jarní focení (celá MŠ)

14. 5. - Knihovna - Včely Semínka

21. 5. - Výlet Bílá - téma - AŤ ŽIJÍ POHÁDKY - (celá MŠ)

ČERVEN:

6. 6. - PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ 

 

 

 

 

Aktuality

Pedagogové

Mgr. Markéta Kropová

Mgr. Markéta Kropová

zástupce ředitelky, učitelka ze třídy Kapičky

Tel.: 737 230 785

Email: ms-francouzska@koprskolky.cz

Kateřina Opálková

Kateřina Opálková

Učitelka ze třídy Kapičky, zástupce

Email: kapicky@koprskolky.cz

Pavla Macháčová

Pavla Macháčová

Asistent pedagoga -Kapičky

Bc. Eliška Krejčí

Bc. Eliška Krejčí

učitelka ze třídy Semínka

Email: seminka@koprskolky.cz

Mgr. et Bc. Monika Liberdová

Mgr. et Bc. Monika Liberdová

učitelka ze třídy Semínka

Email: seminka@koprskolky.cz

Zuzana Černochová

Zuzana Černochová

učitelka ze třídy Větvičky

Email: vetvicky@koprskolky.cz

Mgr. Vendula Lukšíková

Mgr. Vendula Lukšíková

učitelka ze třídy Větvičky

Email: vetvicky@koprskolky.cz

Rozsivková Veronika

Rozsivková Veronika

Asistent pedagoga - Větvičky

Dagmar Rozsivková

Dagmar Rozsivková

učitelka ze třídy Kamínky

Email: kaminky@koprskolky.cz

Radka Moravčíková

Radka Moravčíková

učitelka ze třídy Kamínky

Email: kaminky@koprskolky.cz

Denisa Wadowská

Denisa Wadowská

Asistent pedagoga - Kamínky

Provozní zaměstnanci

uklízečka

Jana Sanytrová

kuchařka

Eva Richterová

vedoucí stravování

Renata HrnčárkováO nás

KDO JSME

Jsme čtyřtřídní mateřská škola s klidným a podnětným prostředím. Jsme otevření, vstřícní k sociálnímu prostředí, preferujeme individuální přístup a kamarádskou atmosféru. Učitelka je v naší mateřské škole chápaná jako autorita, která je pro Vaše dítě partnerem, pomocníkem a průvodcem k jeho poznání, naplnění a uvědomění sebe sama. Součástí mateřské školy je nově zrekonstruovaná zahrada s pohádkovými herními prvky. Každé pondělí je zahrada otevřená veřejnosti od 16.00 - 19.00 hod. 

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ 

 

Režim dne je pružný a přizpůsobuje se potřebám dětí. Děti vedeme k samostatnosti. Samy se obsluhují při jídle, aby si samy určily množství stravy; co nejvíce samy prováděly sebeobslužné a hygienické činnosti. Děti se vzdělávají v centrech aktivit. Dítě si samo vybere činnost, ví co se učí, poradí si, když nastanou problémy a navzájem si dokáže pomoci s kamarády. Rodiče se mohou aktivně zapojit do dění, a díky partnerskému vztahu získávat důvěru.  

 

 

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.:730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Zástupce ředitelky:

Mgr. Markéta Kropová

Tel.: 737 230 785

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:
Tel.: 736 503 177

Vedoucí stravování:
Renata Hrnčárková

Tel.: 736 503 177

r.hrncarkova@koprskolky.cz

 

Adresa:
Francouzská 1180
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde