Zdravík a Jedlík v Mš

MŠ Francouzská

Preventivní program – projekt Zdraví dětem si pro naši školku připravil cvičení se Zdravíkem a Jedlíkem. Program děti seznámil s dvěmi postavami – Zdravíkem a Jedlíkem, kteří společně s dětmi se učili, jak žít zdravým životním stylem.

Projekt rozvíjí všestranné dovednosti, utváří kladný vztah ke sportu, podporuje spolupráci ve skupině a učí děti rozeznávat základní druhy potravin. Účelem je děti motivovat k pohybu zábavnou formou. Cvičení se zaměřilo na propojování pavé a levé hemisféry u dětí, koordinaci ruky a oka, rovnovážné cviky a cviky prožitkem za pomocí padáku.

Ukázky cviků pro děti již byly známé díky zapojení naší MŠ do projektu – Se sokolem do života ☺ 


Galerie