Muzikoterapie ve školce

MŠ Záhumenní

Tibetské "zpívající" mísy, flétnu siyotanku, sun drum, kalimbu,... a jiné meditační hudební nástroje nám ve školce představila paní lektorka Vlaďka. Děti naslouchaly krásným, netradičním zvukům. Vyjadřovaly hudbu a rytmus hrou na tělo, zpěvem i spontánním tancem. Nad hlavami pozorovaly a poslouchaly roztočené mluvící dřevo- čaringu. Silným (a hlasitým) zážitkem byl bubnovací kruh- společná hra na africké bubny djembe a popěvek celé třídy v jednotném rytmu. Pak se poslechem etnických nástrojů a zpěvu všichni ztišili, zklidnili. Na závěr muzikohrátek děti rozezněly andělské zvuky zvonkoher. Byl to příjemný a zábavný společný hudební zážitek.


Galerie