Badatelské pondělí - březen

MŠ Záhumenní

V březnu jsme začali opět s naším bádáním. Na jaře se příroda probouzí a my změny pozorovali všude kolem nás. Navštívili jsme Kamenárku, Váňův kámen a jeho okolí. Nakonec také Příbor a Paseky. Pozorovali jsme  a učili jsme se nejen prvni jarní kytičky. Cesty nám zkrášlovaly stromy, které se s časem měnily v nádhernou podívanou. Na našich cestách jsme  také potkávali i různá zvířátka, která jsme občas nakrmili.


Galerie