Ředitelka
Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,
ul. Krátká 1105, Kopřivnice
stanovÍ
místo, termín a dobu pro podání  
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
 pro školní rok 2024/2025
 

Místo pro podání žádosti:
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Termín a doba podání žádostí:
6. května 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin
Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:
území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

vyjma ulic 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2024 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání).

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

 

Všechny informace a dokumenty ohledně zápisu do MŠ si můžete stáhnout zde:

 

 

Co nás čeká:

 

17. dubna - Návštěva ZUŠ - Motýlci

22. dubna - lekce plavání - Broučci

23. dubna - Putování ztracené kapky - divadlo KDK - Motýlci, Broučci

29. dubna - lekce plavání - Broučci

6., 13., 20., 27. května - lekce plavání - Broučci

29. května - Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - všechny třídy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Pedagogové

Bc. Věra Hanzlíková

Bc. Věra Hanzlíková

zástupkyně ředitelky, učitelka ve třídě Broučků

Tel.: 737 230 786

Email: ms-jerabinka@koprskolky.cz

Mgr. Veronika Gybasová

Mgr. Veronika Gybasová

učitelka ve třídě Broučků

Email: broucci@koprskolky.cz

Kateřina Horáková

Kateřina Horáková

učitelka ve třídě Housenek

Email: housenky@koprskolky.cz

Dagmar Kramolišová

Dagmar Kramolišová

učitelka ve třídě Motýlků

Email: motylci@koprskolky.cz

Jana Kvitová

Jana Kvitová

učitelka ve třídě Housenek

Email: housenky@koprskolky.cz

Petra Petrovičová

Petra Petrovičová

učitelka ve třídě Motýlků

Email: motylci@koprskolky.cz

Tereza Holubová

Tereza Holubová

asistent pedagoga ve třídě Motýlků

Email: motylci@koprskolky.cz

Provozní zaměstnanci

vedoucí stravování

Renata Hrnčárková

školnice

Eva Tihelková

uklízečka

Alžběta VyvialO nás

KDO JSME...

Jsme trojtřídní mateřská škola v okrajové části města na úpatí Bílé hory, což nám umožňuje blízký kontakt s přírodou. Mnoho času tak s dětmi  trávíme venku. Součástí naší školy je zahrada s názvem "Zahrada smyslů". Její atraktivní prostředí má širokou škálu využití - sport, relaxace, ale také zahradničení. Dětmi pěstované plodiny jsou pak využity v naší školní kuchyni. Díky zastřešenému atriu a terasám můžeme vzdělávací aktivity i stolování realizovat na čerstvém vzduchu.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ...

Velmi důležitá je pro nás především vzájemná komunikace, a to jak s dětmi, tak i s rodiči, protože ti svým dětem rozumí nejlépe. Snažíme se, aby byla přátelská a partnerská. Našim hlavním cílem je vzdělávání a pohodová  atmosféra v mateřské škole. Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, přistupujeme k dětem s respektem. Preferujeme skupinovou práci, která probíhá v centrech aktivit. Vedeme děti k maximální samostatnosti a svobodné volbě. Naším cílem je respektovat individualitu dítěte a nabídnout mu rozvoj jeho potenciálu v celé šíři jeho možností. 

CO U NÁS NAJDETE...

Jedním z našich drahokamů je adaptační program. Podporujeme všechny děti, děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti s předpokladem nadání. Nabízíme logopedickou prevenci, sluchový screening a konzultace se speciálním pedagogem.

Náš vzdělávací program je inspirován programem Začít spolu, využíváme prvky Montessori pedagogiky a zařazujeme do vzdělávacích činností některé inovativní přístupy, které vedou děti ke spolupráci, vrstevnickému učení a reflektování vlastní vzdělávací cesty.

Účastníme se školy bruslení, plaveckého výcviku a lyžařského kurzu. Navštěvujeme divadelní představení, kulturní akce a zapojujeme se do výtvarných a pěveckých soutěží. 

 

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671, email: specialnipedagog@koprskolky.cz

více informací zdeDůležité kontakty

Zástupce ředitele:

Bc. Věra Hanzlíková  Tel.: 737 230 786

 

Telefonní číslo pro omlouvání dětí:

pevná linka: 736 503 179

mobil (možno psát i SMS): 734 261 942

 

Adresa: 

MŠ Jeřabinka 

Zdeňka Buriana 967

742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde