Velikonoční dílničky

MŠ Česká

S obdobím Velikonoc jsou neodmyslitelně spjaty některé tradice. Pro naši MŠ to mimo jiné také znamená uspořádat každoroční velikonoční dílničku. Každá třída si vybrala termín a obeznámila rodiče s jejich konáním. Vyráběly se nejrůznější výrobky od zápichů přes přírodní věnce k papírovým výrobkům. Účast na jednotlivých třídách byla hojná a my jsme rádi, že je o tvoření takový zájem!


Galerie