PF 2023 - Tři králové

MŠ Česká

Už jako tradiční akci u nás v MŠ, je oslava svátků Tří králů. Nejstarší děti si nazdobí korunky a jdou na koledu po celé školce přát do nového roku. Všem děti zazpívaly písničku My tři králové jdeme k Vám....... a popřály  krásný a úspěšný nový rok 2023 a hlavně všem popřály hodně zdraví.PF 2023.


Galerie