Návštěva prvňáčků ZŠ 17. listopadu

MŠ Česká

V rámci tématu ŠKOLA jsme s dětmi zavítali na Základní školu 17. listopadu a navštívili první třídy. Spousta dětí se setkala s kamarády, kteří už naši školku opustili a nastoupili do základního vzdělávání. Měli možnost usednout do školních lavic a prožít jednu školní hodinu naplno. Paní učitelky jim ukázaly, jak to u nich ve třídách chodí, jaké úkoly vypracovávají nebo jaké písničky zpívají. Pro většinu našich dětí jde o školu spádovou, takže jejich návštěva byla vlastně adaptační. Některé děti navštívily běžné třídy a některé se podívaly do třídy Světa vzdělávání, která je na touto škole novinkou.


Galerie