MiniKoprstar 2024 - školní kolo

MŠ Česká

Ve středu 7.2. se u nás konalo školní kolo MiniKoprstar. Děti si za pomoci paní učitelek a rodičů natrénovaly písničky, které pak všem zazpívaly a soutěžily nejen o ceny, které pro ně byly přichystány, ale také o postup do finále, které se uskuteční 14.2. odpoledne v Kulturním domě. Všem zúčastněným děkujeme a chválíme jejich odvahu vystoupit před všemi dětmi s písničkou.


Galerie