Den rodiny

MŠ Česká

V úterý 14. 5. se na naší zahradě konala akce ke Dni rodiny související s proběhlým Svátkem matek. Děti ze všech tříd si připravily krátké vystoupení, ať už v podobě básničky, písničky či tanečku, a poté je před rodiči předvedli. Stejně jako loni jsme i tentokrát zapojili rodiče do některých tanečků, kteří si tak mohli se svými dětmi společně zatancovat. Poté se děti odebraly ke svým paní učitelkám, které jim rozdaly pro maminky dárky, na kterých děti pracovaly poslední týden v MŠ. Akce byla zakončena táborákem. Vystoupení se moc povedla a všichni si odpoledne moc užili.


Galerie