Den matek a Den rodiny

MŠ Česká

Jako každý rok slavíme ve školce Den matek. Ani letos jsme nevynechali výrobu dárečků, nácvik písniček a básniček pro maminku. Tomuto tématu jsme se věnovali 2 týdny a završili to velkou oslavou na zahradě Den rodiny. Přišli maminky, tatínci i prarodiče. Děti si se svými rodiči zasoutěžili, plnili úkoly,    vyráběli kytičky a zatloukali hřebíky. Potom jsme zazpívali písničku Pro maminky, řekli pár básniček a zatancovali na písničku Moje máma od Pavla Nováka. Nakonec děti maminkám předaly dárečky a popřály .Dárečky se maminkám moc líbily. Maminky nám za odměnu napekly  a připravily zdravé pohoštění a recepty si vzájemně sdílely. Tatínkové nachystali oheň a opekli dětem špekáčky. Bylo to krásné a příjemné odpoledne.


Galerie