Ředitelka
Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,
ul. Krátká 1105, Kopřivnice
stanovÍ
místo, termín a dobu pro podání  
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
 pro školní rok 2024/2025
 

Místo pro podání žádosti:

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Termín a doba podání žádostí:
6. května 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin
Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:

území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

vyjma ulic 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2024 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání).

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

 

Všechny informace a dokumenty ohledně zápisu do MŠ si můžete stáhnout zde:

 

 

Aktuality

Pedagogové

Bc. Iva Pustková

Bc. Iva Pustková

zástupce ředitelky, třída Zvonky

Email: ms-kratka@koprskolky.cz

Pavla Červenková

Pavla Červenková

učitelka, třída Kopretiny, zástupce

Email: kopretiny@koprskolky.cz

Bc. Barbora Fojtíková

Bc. Barbora Fojtíková

učitelka, třída Kopretiny

Email: kopretiny@koprskolky.cz

Bc. Alena Kociánová

Bc. Alena Kociánová

učitelka, třída Pampelišky

Email: pampelisky@koprskolky.cz

Bc. Petra Pikulíková

Bc. Petra Pikulíková

učitelka, třída Pampelišky

Email: pampelisky@koprskolky.cz

Bc. Lucie Charenzová

Bc. Lucie Charenzová

učitelka třída Pomněnky

Email: pomnenky@koprskolky.cz

Markéta Petrášová

Markéta Petrášová

učitelka, třída Pomněnky

Email: pomnenky@koprskolky.cz

Nikola Geryková

Nikola Geryková

asistent pedagoga, třída Pomněnky

Provozní zaměstnanciO nás

                                           

Kdo jsme

Jsme mateřská škola nacházející se v blízkosti městského centra na velmi strategickém místě. V okolí jsou dvě základní školy, autobusové i vlakové nádraží, Kulturní dům a Technické muzeum Tatra.

Naše školka má čtyři třídy, věkově rozdělené na Pomněnky ( 3-5 let), Pampelišky (3-5 let), Kopretiny (4,5-7 let) a Zvonky (5-7 let). V přízemí se nachází sídlo celé organizace, tj. ředitelna, sekretariát a účtárna. Součástí budovy je zrekonstruovaná velká zahrada zaměřená na celkový rozvoj pohybu dětí. Zahradu také využíváme k pořádání společných akcí rodičů s dětmi, např. Zavírání zahrady, Rozloučení se školáky, Den rodiny apod. 

Co je pro nás důležité

 „Chceme žít zdravě, společně si hrát,
 vzájemně si pomáhat a učit se mít rád.“
…je naše školní motto a zároveň vizí, jak rozvíjet potenciál a přednosti dítěte. Stojíme si za individuálním přístupem a respektování osobnosti každého jedince. Děláme vše pro to, aby naše mateřská škola byla pro Vaše dítě pozitivním a inspirativním místem, kde se bude cítit šťastně a sebejistě. 

Co u nás najdete

Díky bohaté spolupráci s dalšími organizacemi se s dětmi účastníme spousty akcí a programů, např. předplavecký výcvik, Usměvavé lyžování, bruslení, divadelní a filmové představení, Veselé šití a jiné. 

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Zástupce ředitelky

Bc. Iva Pustková
Tel.:733 694 022


Učitelka - zástupce

Pavla Červenková
Tel.: 556 813 305

Adresa:
Krátká 1105
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde