Skutečně zdravá škola

MŠ Krátká

https://www.skutecnezdravaskola.cz

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Tvoříme udržitelnou budoucnost Současný svět se velmi významně proměňuje. Bude nezbytné, aby vzdělávání rozvíjelo individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporovat soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj. Naše vize Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Skutečně zdravé škola nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom,…