Malý stavitel mostů - Zvonky

MŠ Krátká

Je prima, když se naskytne možnost přiblížit dětem něco ze světa techniky. To se nám podařilo
v rámci programu Šablony III, kdy si lektoři z Malé technické univerzity připravili pro děti vzdělávací
aktivitu- Stavitel mostů. Pěkně nám to zapadlo do tématu Hrady, které jsme se Zvonky probírali.
Nejdříve se děti dozvěděly něco o Karlovi IV. a o stavbě Karlově mostu, zjistily, co je to pilíř, proč je
důležitý a jak jej postavit, naučily se stavět podle návodu, zjistily, jak se vážou cihly a nakonec
postavily velký most z LEGA a ověřovaly jeho stabilitu. To vše probíhalo hravou formou. Při venkovní
činnosti pak zkoumaly, co plave a co ne. Nakonec získaly titul Stavitel mostů.


Galerie