Telefonní číslo pro omlouvání dětí:

736 503 173

 

Ředitelka
Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,
ul. Krátká 1105, Kopřivnice
stanovÍ
místo, termín a dobu pro podání  
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
 pro školní rok 2024/2025
 
Místo pro podání žádosti:
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Termín a doba podání žádostí:
6. května 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin

Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:

území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

vyjma ulic 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2024 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání).

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci MŠ Pionýrská bude zápis do této MŠ probíhat v ředitelně MŠ Krátká.
 

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

 

Všechny informace a dokumenty ohledně zápisu do MŠ si můžete stáhnout zde:

 

 


AKCE ŠKOLKY 

DUBEN

8.4. - Sluchový screening (přihlášené děti)

10.4. - školní výlet na zámek Lešná u Valašského Meziříčí (všechny třídy)

15.4.Návštěva ZUŠ - Světlušky 

16.4. "Začarujme školku..." s rodiči na školní zahradě, táborák, 14.30hod.


17.4. -
Knihomolka (Rosničky) 


Kroužky:

Sportovní kroužek - každý čtvrtek od 9:00hod.(třídy se budou střídat)

Angličtina - každý čtvrtek od 14:30hod. ve třídě Rosniček

 

Aktuality

Pedagogové

Mgr. Markéta Fišerová

Mgr. Markéta Fišerová

zástupce ředitelky, učitelka - třída Rosničky

Tel.: 734 784 365

Email: ms-pionyrska@koprskolky.cz

Bc. Zuzana Čáslavská

Bc. Zuzana Čáslavská

Asistent pedagoga, třída Světlušky

Email: svetlusky@koprskolky.cz

Zuzana Kvitová

Zuzana Kvitová

učitelka, třída Světlušky

Email: svetlusky@koprskolky.cz

Anežka Škarková

Anežka Škarková

učitelka -třída Rosničky

Email: rosnicky@koprskolky.cz

Bc. Kristýna Geryková

Bc. Kristýna Geryková

učitelka, třída Medvídci

Email: medvidci@koprskolky.cz

Marie Davidová

Marie Davidová

učitelka, třída Medvídci

Email: medvidci@koprskolky.cz

Mgr. Miroslava Šimíčková

Mgr. Miroslava Šimíčková

Učitelka, třída Světlušky

Email: svetlusky@koprskolky.cz

Žaneta Jašurková, DiS.

Žaneta Jašurková, DiS.

asistent pedagoga, třída Medvídci

Email: rosnicky@koprskolky.cz

Provozní zaměstnanciO nás

Kdo jsme:

Jsme tým třinácti žen, který se stará o vaše dětí ve své trojtřídní mateřské škole. Umístění naší školky nám dovoluje, abychom mohli nejen využívat nabídky blízkého kulturního domu a spolupracovat s dalšími institucemi ve městě. Ale přírodní zahrada, blízký park a umístění pod Bílou horou přímo vybízí k poznávání světa prostřednictvím prožitkového a činnostního učení v přírodě, stejně jako k upevňování pozitivního vztahu k okolí prostřednictvím volné hry venku. 

Součástí naší mateřské školy je ambulance dětské oftalmologie. Kde u dětí probíhá ortoptické a pleoptické cvičení na speciálních přístrojích pod dohledem ortoptisty. 

Co je pro nás důležité: 

"V naší mateřské škole vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny děti, rodiče i zaměstnance."

Hlavními prioritami jsou: 

  • Individualizace ve vzdělávání - pro dospělé je důležité tempo dítěte, jeho zralosti a úroveň dosavadních dovedností. Dítě je vedeno k samostatnosti, má možnost výběru aktivity, její následné prezentaci i závěrečnému sebehodnocení. 
  • Partnerství  - o partnerství přemýšlíme a snažíme se v rovině spolupráce učitel - dítě - rodič,  v rovině mateřská škola jako přátelské pracoviště a v rovině začlenění do života města Kopřivnice.
  • Zdravé děti ve zdravé mateřské škole - zapojením do různých programů, zaměřením na osobnostně sociální výchovu dětí, podporou enviromentální výchovy u dětí a podporou preventivních aktivit se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte a rozvoj kompetencí pro život.

Z naší mateřské školy by mělo odcházet dítě komunikativní, otevřené, bez obavy pojmenovat co je mu nepříjemné. Dítě které se nebojí přiznat, dokáže přijmout odpovědnost za sebe, svá rozhodnutí i za okolí. Dítě jež je spokojeno samo se  sebou, umí se na svět dívat laskavýma očima, umí nabídnout přátelství a svým dětským způsobem ví, jak může pomáhat druhým. 

Co u nás najdete: 

Vašim dětem nabízíme možnost osobnostního, psychického i fyzického růstu ve společenství dětí, kde všechny děti bez rozdílu jsou přijímány a mají své nezastupitelné místo v kolektivu třídy. Růst v blízkosti dospělých, kteří mají pro svou práci nejen odborné znalosti a velkou míru empatie. 

Pro konkrétní nabídku co u nás najdete se podívejte do sekce aktuality či programy, kde jsme se pokusili některé naše aktivity a myšlenky představit. Pro více informací, případně individuální setkání nás neváhejte kontaktovat telefonicky či emailem. 

Děkujeme za Váš čas, těšíme se na setkání s Vámi i vašimi dětmi

tým Mateřské školy Pionýrská.

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

  • Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
    Mgr. Alena Pokorná
    Tel.: 730 543 671
    více informací zde

 

Důležité kontakty

Zástupce ředitelky:                     
Mgr. Markéta Fišerová                                    
Tel.: 734 784 365                                                       

Zástupce :                                                                                     

Anežka Škarková
Tel.: 737 230 783

Omlouvání nepřítomnosti dětí 

Tel.: 736 503 173 

Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde