Na tři krále o krok dále

MŠ Pionýrská

Nový rok 2024 přinese v naší školce velké změny. První změnu zažily děti ze třídy Světlušek při úterním příchodu do třídy. Kde na ně čekala nová sestava učitelského sboru. Na pozici paní učitelky je přivítala Mgr. Miroslava Šimíčková a Zuzana Kvitová. Seznámily se s paní asistentkou Zuzanou Čáslavskou. 

V novém roce se naše mateřská škola připravuje také na rozsáhlou rekonstrukci uvnitř budovy, která s sebou ponese delší uzavření budovy. Rodiče našich dětí byli o této skutečnosti informováni. Pevně věříme, že tento dočasný diskomfort přinese po návratu zpět pěkné funkční prostředí a celou situaci společně zvládneme.

Aby rok 2024 úspěšně proběhl přivítali jsme jej příchodem Tří králů. Kdo byli Tři králové, jak se jmenovali, za kým putovali, kdo jim ukazoval cestu, co přinesli za dary, jaký je význam tradice v dnešní době? Na tyto a další otázky jsme s dětmi hledali odpovědi při různých aktivitách v průběhu týdne.

Vše vyvrcholilo v pátek 5.1, kdy mateřskou školou prošli mudrcové se svou družinou. Povinšovali písničkou i slovem vše dobré do nového roku. 

Třída Rosniček se vydala i na stezku Tří králů, kde je čekaly vědomostní úkoly, kde si děti zopakovaly vše co o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi ví.


Galerie