Telefonní číslo pro omlouvání dětí:

 736 503 174

 

Milí rodiče, veškeré dění a potřebné informace můžete

sledovat na nástěnkách v prostoru chodby MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Pedagogové

Bc. Romana Csapaiová

Bc. Romana Csapaiová

zástupce ředitelky, učitelka - třída Delfínci

Tel.: 736 503 174

Email: ms-mnisi@koprskolky.cz

Bc. Michaela Lysová

Bc. Michaela Lysová

zástupce, učitelka - třída Chobotničky

Email: chobotnicky@koprskolky.cz

Anna Němcová, DiS.

Anna Němcová, DiS.

učitelka - třída Chobotničky

Email: chobotnicky@koprskolky.cz

Klára Jalůvková

Klára Jalůvková

učitelka - třída Delfínci

Email: delfinci@koprskolky.cz

Provozní zaměstnanciO nás

 

 

Kdo jsme

Jsme dvoutřídní MŠ, která se nachází na okraji města Kopřivnice. Je obklopená krásnou přírodou, lesy, loukami, řekou, což nám dává možnost vycházek v každém ročním období. Součástí MŠ je zahrada a vlastní školní jídelna.

Jako vesnická školka jsme neodmyslitelnou součástí celé obce, a proto nechybíme na žádné tradiční akci, kterou obec pořádá. Vystupujeme v kulturních domech Mniší a Vlčovice, účastníme se masopustního a lampionového průvodu, s místním dobrovolným sborem hasičů pořádáme Živý betlém a navštěvujeme místní hospodářství.

 

Co je pro nás důležité

Díky tomu, že se naše školka nachází v krásném prostředí Beskyd a vybízí k podnětným vycházkám a objevování přírody, denně ji chceme využívat k podrobnějšímu poznávání a sledování živočichů žijících ve volné přírodě, na dvoře, ve vodě, k poznávání přírody ve všech ročních obdobích, ke zkoumání a objevování neznámého. Chceme u dětí probudit kladný vztah k místu a prostředí, kde společně žijeme a radovat se z toho, co nám příroda nabízí. Směřujeme k získávání nových poznatků z oblasti environmentální a k ochraně přírody.

Naší prioritou je i dobrá spolupráce s rodiči a dodržování tradic a zvyků. Proto je během roku pro rodiče připraveno několik akcí – besídky, tvořivé dílny, akce pro tatínky, společná brigáda na zahradě, sportovní odpoledne, společný celodenní výlet, apod. Každoročně s dětmi slavíme Vánoční svátky, Masopust, vynášení Morény, Velikonoční svátky a snažíme se tyto i další zvyklosti více poznávat.

Naším cílem je vychovat sebejisté a samostatné děti, které se budou schopny využívat získané zkušenosti v praktických situacích a uvědomit si, že za své jednání nesou důsledky. Chceme dětem předat základní hodnoty, na kterých je založená naše společnost a vést děti k pochopení, že všichni lidé mají stejnou hodnotu a že pracovitost a činorodost jsou přínosem do dalšího života.

 

Co u nás najdete

V naší MŠ najdete kolektiv empatických učitelek a příjemnou, rodinnou atmosféru. V průběhu roku pořádáme různé akce s návazností na aktuálně probírané téma. Navštěvujeme místní hospodáře, pořádáme společné brigády na zahradě, tvořivé dílny, akce pro tatínky, sportovní odpoledne, celodenní výlety apod. Nabízíme také možnost předplaveckého a lyžařského výcviku či bruslení. V průběhu školního roku se přímo v mateřské škole uskutečňují různá divadelní představení pro děti a příležitostně navštěvujeme také divadlo a kino v Kopřivnici.

Zaměřujeme se na logopedickou prevenci, při které využíváme logopedický koutek, jež je bohatě vybaven logopedickými pomůckami a zrcadlem. V rámci logopedické a sluchové prevence úzce spolupracujeme se speciálním pedagogem – Mgr. Alenou Pokornou.

Nutno neopomenout vlastní školní kuchyň a jídelnu, která dětem poskytuje plnohodnotnou, zdravou a chutnou stravu.

Programy

Formuláře

Formuláře ke stažení v PDF

Stravování

Speciální pedagog

Speciální pedagog pro Mateřské školy Kopřivnice: 
Mgr. Alena Pokorná
Tel.: 730 543 671
více informací zdeDůležité kontakty

Telefon do MŠ (omlouvání nepřítomnosti dětí): 
Tel.: 736 503 174

Zástupce ředitelky:

Bc. Romana Csapaiová

Tel.: 737 230 789

Adresa:
Mniší 132
742 21 Kopřivnice


Ředitelka organizace Mateřské školy Kopřivnice: 
Bc. Hana Borosová
Tel.: 556 808 808, 556 813 305
Tel.: 731 194 043
více informací zde