Vynášení Moreny

MŠ Mniší

6. dubna byla nečekaně zrušena ukázka canisterapie v naší MŠ, a tak jsme volný den využili k vynesení Moreny, abychom už jaro mohli přivítat v celé své kráse. Děti ze třídy Chobotniček vyrobily z různých rozložitelných materiálů Morenu. Tu jsme i se třídou Delfínků vynesli až do Vlčovic, kde jsme ji společně s básničkou "Zimo, zimo, táhni pryč" zapálili a hodili do vody. Věříme, že tentokrát se již zima opravdu nevrátí!