Školní ostrov (Chobotničky)

MŠ Mniší

Na Školním ostrově jsme si povídali o tom, jak probíhá den školáka, co všechno se děti ve škole učí apod. Dále jsme např. trénovali paměť s papírovými svačinkami, počítali kostičky, opakovali geometrické tvary, kreslili na „tabuli“ (záda kamaráda) … A s předškoláky jsme navštívili ZŠ Mniší. Paní ředitelka si pro nás připravila zábavné úkoly, které souvisely s domácími zvířátky. Děti si se všemi úkoly hravě poradily a domů si odnesly papírovou kočičku, kterou si ve škole vyrobily.

ZŠ Mniší děkujeme za příjemně strávené dopoledne.