Seznamujeme se s "Palubním řádem" (Chobotničky)

MŠ Mniší

První týden jsme se ve třídě Chobotniček seznamovali s „Palubním řádem“. Povídali jsme si o pravidlech, která budeme na lodi dodržovat a hráli jsme různé hry, které s pravidly souvisely. Např. jsme počítali a třídili kapičky u Kapičkového pravidla, trénovali postřeh s barevnými srdíčky při opakování Srdíčkového pravidla apod. Pravidla jsme společně dotvářeli našimi fotkami. Vymýšleli jsme, jak by bylo možné všechna pravidla zachytit na fotku a opravdu se nám to povedlo! Dále jsme tento týden věnovali opakování jmen a značek dětí, hráli jsme různé „námořnické“ hry, při kterých jsme spolupracovali a prohlubovali naše vztahy a v pátek jsme zdolávali překážkovou dráhu. Každá část dráhy nám připomínala jedno třídní pravidlo – u Želvičkového pravidla jsme nosili na zádech pěnovou houbičku, jako krunýř a přecházeli po čtyřech jako želvička na předem domluvené místo. U Srdíčkového pravidla jsme počítali srdíčka – kolik srdíček bylo rozloženo kolem trampolíny, tolikrát jsme na trampolíně poskočili apod.