Drakiáda 2021

MŠ Mniší

Drakiáda se opravdu vydařila. Foukalo tak akorát a Mniší z výšky pozorovalo najednou hned několik draků! Po zakončení drakiády na kopci nás v KD čekala promenáda s draky a slavnostní vyhlášení nejlépe létajících draků - létavců, nejkrásnějších draků - krasavců a nejméně létajících draků - vozembouchů. Děti získaly krásné medaile a ty, které se umístily na 1. místě v jednotlivých kategoriích, získaly dokonce i pohár! Po vyhlášení následovala dětská diskotéka. Všem děkujeme za hojnou účast. Osvětové besedě Mniší a ZŠ Mniší děkujeme za spolupráci a již se těšíme na příští rok!