Sportujeme se sokolem

MŠ Lubina

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

V tomto školním roce je do projektu zapojena třída Vrabčáci - 2,5-4 leté děti. Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání, netradiční činnosti. Oblasti jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími a děti tak poznávají…