Vánoční večírek

MŠ I. Šustaly

Předvánoční čas je dobou příprav a těšení na "Ježíška". Pro děti je vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání. V naší třídě Líšáků jsme si udělali na závěr roku vánoční večírek. Už od rána se děti těšily na ten velký den. Abychom navodili vánoční atmosféru, pouštěli jsme si a zpívali koledy. A v rámci zachovávání tradic jsme si rozkrojili jablíčko, pouštěli jsme si lodičky z ořechových skořápek po vodě a ochutnávali cukroví, které nám napekly maminky dětí. Nechybělo ani tancování, výroba vánočního přání, dárečků. Před obědem jsme si společně připili a popřáli si krásné Vánoce.


Galerie