Lišák z firmy FAVEA

MŠ I. Šustaly

Zaměstnanci firmy Favea Kopřivnice nám darovali třídního maskota plyšového „pana Lišáka“. Jako poděkování jim děti zazpívaly, zarecitovaly básničku a slíbily, že se někdy s Lišákem přijdou do firmy podívat.


Galerie