Ekologický program na Vanaivanu – téma: koloběh vody

MŠ I. Šustaly

Program byl zaměřen na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Děti se hravou formou seznámily s vlastnostmi vody, s životem u vody v našich klimatických podmínkách, s koloběhem vody v přírodě.  Děti si formou dramatické hry hrály jako kapky vody a podle obrázků běhaly (rybník – vypařování – obloha – déšť – rybník) a tím vytvořily koloběh vody. Společně jsme si připomněli význam čistoty vod pro život člověka.

Děti si vyzkoušely vyrobit filtr, kterým se dá vyčistit voda v přírodě a nakonec na překážkové dráze zjistily, zda teče voda rychleji, když teče rovně, nebo když má různé meandry.


Galerie