"řidičáky" na koloběžky

MŠ I. Šustaly

Záměrem projektu dopravní výchovy bylo získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravních situacích. Umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně k věku dítěte a to jako chodce, pasažéra v autě, jezdec na kole, koloběžce nebo cestujícího. To vše si mohli vyzkoušet děti i přímo v praxi na dopravním hřišti u naší MŠ a to za dohledu hlídky městské policie. Všem dětem, kteří "zkoušku" zvládli rozdali policisté řidičské průkazy na koloběžku.

V rámci oslav 30. výročí Městské policie v Kopřivnici jsme se byli i my podívat na služebně u strážníků, na kamerový systém, vysílačky, vesty  zbraně.


Galerie