„Lesní školka“ aneb učíme se a hrajeme si venku

MŠ I. Šustaly

Ať je teplo nebo zima, venku je nám vždycky prima.

To by mohlo být i motto naší lesní školky. Jednou týdně chodíme s dětmi na celé dopoledne ven – do parku, na louku, do lesa … Děti se tak seznamují s novým prostředím, učí se vnímat přírodu, která je obklopuje, všemi smysly (poslech ptačího zpěvu, vůně rostlin), mohou tak přímo pozorovat   typické znaky v daném ročním období, používat nejrůznější zdroje k získávání informací (pozorování zvířecích stop). Vedeme děti k vytváření zdravých životních návyků, upevňování tělesné zdatnosti, k podpoře kamarádství a tolerance, rozvoji estetického cítění (práce s přírodninami). Děti si tak zároveň rozvíjí  pocit sounáležitosti s přírodou a s potřebou ji chránit.

Jednou jsme si na louce udělali přímo PIKNIK. Paní kuchařky nám do piknikových košů nachystaly ovocný čaj, svačinu a ovoce. A platí vždy osvědčené, že na čerstvém vzduchu každému vytráví, protože zpátky do školky už jsme se vraceli s prázdnou (v koších).


Galerie