Den Země

MŠ Česká

V měsíci dubnu slaví naše Země svátek, a tak i my jsme se na to v MŠ zaměřili. S dětmi jsme se učili třídit odpad, povídali jsme si o naší Zemi a diskutovali o tom co naší zemi pomáhá a co ji naopak škodí.

S dětmi jsme se společně podíleli na výrobě Stromu života, který byl součástí výstavy v parku E. Beneše ke Dni Země. Naše školka si vybrala materiál Textil, a tak celý strom, květy, listy i housenky byly jen z textilního materiálu. Na výstavě jsme se byli podívat a prohlídli si z jakých materiálů vyráběly jiné školky, zasoutěžili jsme si a splnili jednoduché úkoly.

Den Země jsme spojili i s otvíráním naší zahrady, kde jsme připravili akci pro rodiče. Počasí si s námi sice hrálo, ale naše akce se uskutečnila se vší parádou. Děti rodičům předvedli jednoduché tanečky, které jsme se společně naučili a poté se vrhli do plnění úkolů, spojených s tříděním odpadu a pomoci naší Zemi. Po splněných úkolech si děti smlsly na výborných buchtách, které nám maminky a tatínkové připravili. 


Galerie