Pečeme

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro další kvalitní a zdravý život.

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Zapojením do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOL zvyšujeme kvalitu stravování a snažíme se o návrat kvalitních, čerstvých a sezónních produktů od domácích zemědělců na stoly strávníků.
Galerie