Obrázek č.1

Veselé šití

Tato aktivita je realizována v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II.