Rosičky - Rodina Emušáků

Osobnostně sociální výchova dětí a rozvoj emoční inteligence u dětí je pro nás na nejvyšším žebříčku priorit. Pokládáme za důležité, aby děti uměli pojmenovat emoce, uměli je kultivovaně projevit a snažili se porozumět prožívání druhých lidí. Je to proces celoživotního učení. Předškolní věk dětí nás vybízí k prozkoumávání emocí s pomocí konkrétních zástupců jednotlivých emocí a pocitů. My jsme zviditelnění emocí použili mouchy, tzv. Emušáky. Pro pojmenování pocitů zase knihu Mapy pocitů. Výsledkem byl projekt Rodina Emušáků, kdy se v průběhu dvou týdnů dětem představovali jednotliví členové rodiny a představovali dětem jednotlivé ostrovy. Bylo silným zážítkem pozorovat a poslouchat jak děti vnímají svět, mluví o svých pocitech, mění se jejich dovednosti v řešení a docházelo k Aha situacím. 
Galerie