Obrázek č.1

Září u Medvídků

V prvním školním měsíci záři se děti postupně adaptovaly v novém prostředí, poznávaly hračky a také nové kamarády. Společně jsme se učili písničky o školce a kamarádech, básničky o medvídkovi, zavedli jsme si medvídková pravidla a kalendář, užili jsme si hrátky na zahradě a vyzkoušeli si procházky do okolí mateřské školy.

K individuálním i skupinovým hrám, využívají děti hrací koutky. V "ateliéru" si děti vyrábějí obrázky, tvoří z papíru, stříhají s nůžkami a seznamují se s různým výtvarným materiálem. "Manipulační hry", kde děti rozvíjejí zrakovou pozornost a jemnou motoriku při drobných činnostech, jako je navlékání korálků, skládání puzzle, tvoření mozaiky a dále zde využívají didaktických her, při kterých si rozvíjejí matematické představy, slovní zásobu, logické myšlení. "Domácnost" vede děti k rozvoji sociálních rolí a fantazie. "Kostky" umožňují dětem rozvíjet konstruktivní a manipulační dovednosti. "Knihy" využívají děti k relaxačním činnostem, odpočinku a rozvoji předčtenářských dovedností. K pohybovým aktivitám využíváme hudebně pohybové hry, cvičení s náčiním, hry s míčem a opičí dráhy.

 

Paní učitelky z Medvídků.

 
Galerie