Obrázek č.1

VČELKY - Stavitel města

Ve čtvrtek 15. října prožily děti ze třídy Včelek s lektorem panem Janem Slívou, projektový den "Stavitel města". Seznámily se s městy a jejich důležitými stavbami. Stavby si postavily, zařadily a zakreslily do mapy. Zaujal je také nový pojem "kartograf". 
Nakonec si svými pohybovými činnostmi mohly "vydělat" kostičky (peníze), za které si koupily po domluvě s kamarády, budovy. 
Projektový den byl pro děti velice zábavný, poučný a činorodý.
Galerie